Urbanització La Seu d’Urgell (Lleida)

Urbanització La Seu d’Urgell (Lleida)

Projecte – Urbanització Urbanització Modificació puntual del Pla General d’ordenació Urbanistica Municipal de la Seu d’Urgell Divisió Poligonal del PERI-3. Projecte de reparcel·lació al polígon d’actuació urbanística del Pla Especial de Reforma...